Grundkurs Express Mäklarsystem - Kontakthantering

Lär dig hantera dina kontakter i Express Mäklarsystem.

I denna kurs fokuserar vi på dina kunder och andra kontakter som tillhör mäklarvardagen.

Vi utgår från startsida 2, som ger en bra överblick över dagens uppgifter. Vi går igenom den pedagogiska Säljarresan och hur du kan arbeta med dina kontakter från inkomna leads, boka kundmöten och återkomster och hur du följer upp, förbereder och genomför försäljningen med nöjda kunder till efter tillträde. Säljarresan hjälper dig att ta din kund genom hela processen från första kontakt till genomförd affär till att följa upp att alla är nöjda.

Du får lära dig att jobba med visningskunderna för att inte tappa några affärer. Vi utgår från spekulantfliken där vi ser över spekulanternas status och framförallt hur du enkelt kan ställa frågan vad din spekulant söker, lämnar och kan boka möte med din kontakt. Vi tittar också på spekulanternas status och de olika färgkodernas betydelse så att du kan fokusera på rätt kunder – röda, gula eller gröna.

Att ta reda på vad kunden söker och skapa en sökprofil är viktigt, men lika viktigt är vad kunden lämnar – hur får vi nya intag genom vårt spekulantregister. Vi går igenom dessa moment och tittar på vilka tjänster som kan användas för vidare bearbetning, t ex utskick.

Vi ser över systemets matchningsfunktioner och hur du jobbar vidare med matchningsresultaten. Vi tittar även på den automatiska matchningen, och hur du kan provmatcha ett presumtivt intag mot ditt kundregister.

Vi letar nya affärer genom att bearbeta de röda , gula och gröna kontakterna som också finns i ”Tratten” på Startsida 1, där även senaste kontakterna finns. Vi berör företag och dödsbon och hur dessa hanteras i Express.

Att jobba med kundvård via olika typer av ringlistor är effektivt, därför får du en genomgång av hur du skapar och hanterar dessa. Vi tittar även på CRM-sidan och hur du kan följa upp dig själv eller hela kontorets kundvårdsaktivitet i rapporterna.

Slutligen går vi igenom viktiga inställningar relaterade till kontakthanteringen, såsom utskick, automatisk matchning, områden och GDPR-gallringen.

Inga förkunskaper behövs.

Kostnadsfri utbildning.

Anmäl dig genom att skicka ett e-post till utbildning.maklare@vitecsoftware.com
Glöm inte ange vilket datum det gäller - skriv gärna datum i ämnesraden!

När

15.00-16.00

Var

Online via Teams