Vitec Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Vitec Mäklarsystem AB

Introduktion

Vitec Mäklarsystem AB (Vitec) värnar om din personliga integritet. Vår personuppgiftspolicy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen används. Vitec Mäklarsystem AB, org.nr 556367-6500, Redegatan 1C, 426 77 Västra Frölunda, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Informationen vi lagrar om dig hålls på ett absolut minimum och är begränsad till:
• För- och efternamn
• E-post
• Telefonnummer

Vi lagrar även uppgifter om företaget du arbetar på, dessa är att betrakta som personuppgifter om du t.ex. har en enskild firma:
• Företagsnamn
• Organisationsnummer (personnummer)
• Adress
• Telefonnummer
• E-post

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vitec lagrar och behandlar personuppgifter rörande dig som är anställd hos någon av Vitecs kunder/partners eller är ägare till en verksamhet som är kund/partner till Vitec. Den legala grunden för lagring/behandling är att Vitec ska kunna fullfölja sina avtalade tjänster och åtaganden mot dig som kund/partner.

Vitec kan också lagra och behandla uppgifter om dig som tidigare varit kund/partner till Vitec. Den legala grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse vilket bl.a. innebär att informationen krävs för att uppfylla bokföringslagen.

Om Vitec bedömer att företaget du arbetar på är intressant som möjlig framtida kund/partner till Vitec så kan Vitec lagra och behandla relevanta uppgifter för ändamålet. Den legala grunden för behandlingen är berättigat intresse.

Samtliga personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning och uppgifterna kan hanteras av för tiden vald underleverantör till Vitec.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vitec lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ovan beskrivna ändamål och så länge det krävs enligt gällande lagar.

Om du vill veta mer

Du kan när som helst begära ut information från Vitec om vilka personuppgifter vi lagrar om dig. Du kan också när som helst begära att vi rättar eller tar bort felaktiga personuppgifter om dig i våra system. Skicka ett mail till support.maklare@vitecsoftware.com och beskriv ditt ärende så hjälper vi dig på bästa sätt.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vitec uppdaterar personuppgiftspolicyn vid behov. Senaste uppdatering: 2024-06-10