Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V17 2023

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem finns nu ett antal nya kolumner och filter: ett nytt filter för kontor i Sharktank samt nya kolumner och filter i kontaktlistorna, även för utlandssegmentet. Det finns också nu en ny funktion för att verifiera finansiering och ID även om du inte för tillfället har en pågående budgivning.

Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 26 april 2023.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här >>