Nyhetsbrev Express Mäklarsystem V13 2023

I denna uppdatering av Express Mäklarsystem har vi infört möjligheten att lägga in egna texter som val till fälten för kommentarer till andelstal och nettoskuldsättning. För nyproduktionsprojekt har vi lagt in en ny sektion för intervaller för pris, avgift och storlek. Vidare har vi lagt in ett nytt urval för avbokade kundmöten i CRM-rapporten samt förändrat avbokningsfunktionen. Läs mer nedan.

Nyheterna finns tillgängliga i Express Mäklarsystem fr o m onsdag den 29 mars 2023.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här >>