Nyhetsbrev Express Connect V43 2022

Vid årsskiftet träder de första delarna av det paket av lagändringar som kallas för “Tryggare bostadsrätt” i kraft. För Express Connects del innebär det att två nya fält har lagts till.

 

Ett fält som anger bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning och ett kommentarsfält till nettoskuldsättning.

Fältet för bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning heter IndirectNetDebt och kommentar till nettoskuldsättningen heter IndirectNetDebtComment.

Gå till det fullständiga nyhetsbrevet här >>

I nyhetsbrevet till våra användare kan du läsa mer om hur detta påverkar fastighetsmäklarna och vad de måste göra för att följa lagen.Läs mer här >>