Nyhetsbrev Express Connect V34 2022

Uppdatering V34 2022

Ny metod för att hämta alla nyhetsbrevslistor som är skapade i Express. Metoder finns även för att hämta alla kontakter som ingår i en nyhetsbrevslista samt att kunna lägga till eller ta bort en kontakt från en nyhetsbrevslista.

Läs mer nedan om funktionaliteten i Express Mäklarsystem. Texten är hämtad från vårt nyhetsbrev till användarna.

Skicka nyhetsbrev till dina kunder

För er som vill använda nyhetsbrev som ett sätt att bearbeta och hålla kunder varma har vi nu lagt till funktioner för att arbeta med det, delvis i Express Mäklarsystem och delvis med hjälp av en extern tjänst. Funktionerna bygger på att man använder Express för att löpande lägga på nyhetsbrev som en kontakttjänst på sina kunder och att man sedan gör utskicken via en tjänst från SendInBlue®.

SendInBlue har flera snygga e-postmallar lämpliga för nyhetsbrev och det finns ett bra redigeringsverktyg för att anpassa och skapa egna mallar. Även stödet för att t ex avsluta en prenumeration och rapporter för uppföljning av läs- och klickfrekvens är föredömligt gjort i SendInBlue.

Att tänka på för dig som är intresserad av denna lösning:

- Nyhetsbrev är en gemensam funktion i Express Mäklarsystem dvs varje enskilt kontor i en mäklarkedja kan inte ha egna kopplingar till SendInBlue.

- Om du arbetar i en mäklarkedja är det ett centralt beslut som ligger bakom vilka tjänster som ska aktiveras i Express.

- Vitec är inte återförsäljare utan man tecknar sig för tjänsten direkt via SendInBlues webbsida: https://www.sendinblue.com/

För att aktivera tjänsten går du till kontakttjänster under Inställningarna i Express Mäklarsystem och aktiverar Nyhetsbrev. Därefter lägger du till en så kallad API-nyckel som du får ifrån SendInBlue så att Express kan synkronisera nyhetsbreven i Express med adresslistor i SendInBlue. När tjänsten väl är aktiv går det bra att lägga till flera olika nyhetsbrev t ex ett för utland, ett för säljare etc.

SendInBlue har gjort flera åtgärder för att efterleva kraven från GDPR. Bl a är man noga med att det inte skapas godtyckliga adresslistor för utskick till kunder som ej önskat det. Men om det finns en aktuell kundrelation och man har stöd för marknadsföring i sin personuppgiftpolicy så finns ett verktyg i kontaktlistan i Express för att lägga till ett nyhetsbrev på flera kunder samtidigt. Funktionen är bara tillgänglig för dig som har fullständiga rättigheter.