Tryggare budgivning hos Svenska Mäklarhuset

Tjänsten Identifierad budgivning med verifierat lånelöfte från Vitec blir allt mer förekommande i budgivningssammanhang. Svenska Mäklarhuset är en av mäklarbranschens större aktörer som tidigt ville utvärdera tjänsten, och kontoret i Hägersten var först ut som ivrigt testkontor våren 2021.

I Hägersten arbetar bland annat Pontus Wilhede, som varit fastighetsmäklare i 6 år. Han och hans kollegor använder idag tjänsten Identifierad budgivning med verifierat lånelöfte på samtliga budgivningar. Tjänsten är helintegrerad i Express Mäklarsystem.
- Det har fungerat otroligt smidigt hittills, säger Pontus. Alla förstår hur man ska göra, både kunder och mäklare, eftersom användarvänligheten är stor. Skulle någon ha problem så kan jag lätt själv lägga budet åt kunden, men det händer sällan. Kunderna uppfattar hela budgivningsprocessen som seriös och känner sig trygga. Det känns bra för vårt varumärke. 

Pontus är en av kontorets mäklare som tidigt anammade den automatiska sms-budgivningen som funnits i systemet länge, och tycker den är suverän.
– Den nya tjänsten är nästan likadan, men den ger en bättre kundupplevelse där kundens bank involveras tidigare i processen. Tjänsten är också tryggare eftersom det finns ett identifieringsmoment vilket ger ett mycket seriöst intryck.
- För mig som mäklare är verifieringen av lånelöftet värdefull information. Inte bara för att det sparar tid i processen, jag kan också se vilken bank kunden har vilket kan vara bra för mig att känna till.

Hanteringen i Express Mäklarsystem är enkel. Pontus berättar att han har full kontroll. Han registrerar alltid första budet åt en budgivare, sedan får de lägga bud själva. – En stor fördel som man kanske inte tänker på är att jag får in alla personuppgifter automatiskt och på rätt sätt i systemet. När man står på en visning kan det hända att man stavar fel eller missar en siffra, men här kommer allt in korrekt och ökar kvaliteten på vårt kundregister.

Pontus tror att det här tillvägagångssättet kommer att bli nya standarden för budgivning i framtiden.
- Identifierad budgivning är en unik tjänst som tar budgivningen till en annan nivå genom att både verifiera identitet och lånelöfte, säger Hassan Sultan, VD vid BudiD som är Vitecs samarbetspartner. I och med kopplingen till bank så säkerställs finansieringen, vilket minskar eventuella problem med finansieringen senare i processen. Mäklaren sparar administrationstid inför kontraktsskrivningen
och köparen får en smidig process via sin bank genom hela köpet.

Ökad transparens
- Budgivningen är en enormt viktig och känslig del i bostadsaffären. Tjänsten Identifierad budgivning hanteras på samma sätt som den ordinarie budgivningen i Express Mäklarsystem vilket innebär att det inte blir någon ökad administration för mäklaren, säger Christian Sundberg, Produkt- och Marknadschef, Vitec Mäklarsystem AB. Med denna tjänst ökar vi transparensen och skapar trygghet för både spekulanterna och säljaren. Dessutom ökar trovärdigheten för mäklaren vilket är positivt för
hela branschen, avslutar Christian.

Den nya tjänsten skapar seriositet och trygghet i den känsligaste delen
av köpprocessen - budgivningen. En annan fördel är att jag får in alla personuppgifter automatiskt och på rätt sätt i mäklarsystemet. Det ökar kvaliteten på vårt viktiga kundregister.
Pontus Wilhede, Svenska Mäklarhuset, Hägersten