HusmanHagberg och nya Publish

- Det är en enorm fördel att de båda systemen hänger ihop, säger Anneli Silwer, Franchisekoordinator på HusmanHagberg och syftar på Express Mäklarsystem och Publish.

Sedan Vitec förvärvade publiceringsverktyget Express Publish (f d Fox Publish) från tidigare ägare har produkten genomgått stora förbättringar tekniskt, och har dessutom blivit mer användarvänligt. Integrationen med Express Mäklarsystem är tight och tjänsten har flera nya funktioner. 

Mitt uppe i all digital marknadsföring finns ett behov av traditionella medier, så som det tryckta. På sikt kommer det mesta att bli digitalt men fortfarande finns en styrka i att kombinera de båda medierna. Vissa produkter är svåra att ersätta med digitala alternativ.

Anneli Silwer, Franchisekoordinator på HusmanHagberg, har varit i mäklarbranschen sedan 1996 och sett utvecklingen av Express Publish på nära håll. - Vi använder tjänsten främst till att skapa bostads-
beskrivningar, fönsterskyltar, intagsbroschyrer och DR. Våra mallar är avancerade och dynamiska vilket ger medarbetarna stor flexibilitet och utrymme för lokalt anpassade lösningar. Vi erbjuder utbildningar för nya medarbetare flera gånger om året.

- Alla vill skapa ”det perfekta reklambladet”, fortsätter Anneli. Men det finns inget perfekt reklamblad som passar alla. Med Publish och alla våra inbyggda alternativ har medarbetarna möjlighet att göra ett material som passar deras lokala marknad. Dessutom hjälper mallarna i Publish oss att kvalitetssäkra materialet så att det behåller vår grafiska profil intakt.

- Moderniseringen av systemet, till exempel att ersätta Flash-tekniken med en html-lösning, har pågått under en längre tid. Men nu när allt är på plats är min upplevelse att det var värt att vänta på. Nu kan vi göra mer ändringar själva utan att ta hjälp av Vitec. Vid centrala kampanjer kan vi exempelvis producera bildmaterial här på huvudkontoret. Material vi själva laddar upp i Publish som kontoren kan ta del av genom att helt enkelt ”dra in dem” på mallsidan.

- Enligt mäklarlagen måste vi säkerställa att kunden får en korrekt objektbeskrivning. Ett bra och enkelt sätt att uppfylla lagkraven är att se till att alla får en trycksak i handen på visningen, berättar Anneli. Vi behöver kunna producera dessa på ett kostnadseffektivt sätt, och också tänka miljömässigt. Vi försöker att undvika att printa överexemplar som sedan slängs. Vi har dessutom en alternativ 4-sidig ”minivariant” av beskrivningen med en QR-kod som leder till mer information och bilder. Vi har digitala beskrivningar på vår hemsida, bland annat en bläddringsbar ”flip page” som skapas samtidigt, och helt automatiskt i Publish.

- Förra veckan lanserade vi möjligheten till QR-kod på alla våra mallar. QR-kod är ju inget nytt i sig men nu genereras koden automatiskt i Publish vilket underlättar i det dagliga arbetet.
- Det är en enorm fördel att de båda systemen Express och Publish hänger ihop. Medarbetarna arbetar smidigt och skulle frågor uppstå kan de vända sig till en och samma support. Jag hoppas att Vitec fortsätter att utveckla sina system och ser till att ligga i framkant, det skulle verkligen underlätta för oss som jobbar i systemen och för branschen, avslutar Anneli.