Kundkännedom (KYC)

Penningtvättslagen innebär kortfattat att du som fastighetsmäklare måste göra en bedömning av risken för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt. Stöd för delar av detta arbete finns i en sömlös integration med Express Mäklarsystem.

Uppfyller du Penningtvättslagens krav på kundkännedom?

I korthet innebär Penningtvättslagen att fastighetsmäklaren måste göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt, skriver Fastighetsmäklarinspektionen på sin hemsida. Lagen ställer höga krav på att fastighetsmäklaren har bra kunskap om sina kunder.

För att uppnå denna kunskap om kunden har mäklaren en skyldighet att ställa frågor om bland annat syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. I vissa fall kan fastighetsmäklaren behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som bekräftar kundens förklaring. Mäklaren ska i varje enskilt fall bedöma om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, normal eller hög. Hen ska sen anpassa åtgärderna för kundkännedom efter det.

  • Mäklaren är skyldig att kontrollera kundens identitet (oftast säljaren) innan avtalet för uppdraget skrivs under.
  • Vid enstaka transaktioner som överstiger 15 000 euro är mäklaren skyldig att kontrollera köparens identitet innan köpekontraktet skrivs under.
  • Om säljaren eller köparen företräds av ett ombud med stöd av en fullmakt ska både ombudets och säljarens eller köparens identitet kontrolleras.
  • Om säljaren är ett dödsbo ska mäklaren kontrollera identiteten på alla dödsbodelägare, det vill säga den avlidnas arvingar. Detta ska ske även om dödsboet företräds av ett ombud.

Kundkännedom (KYC) i Express Mäklarsystem
Det finns alltså många situationer där kundens identitet ska kontrolleras. Detta vill vi hjälpa dig med. Vitec har därför i samarbete med flera företag tagit fram integrerade lösningar där Kundkännedom (KYC, Know Your Customer) erbjuds som ett komplement till Express Mäklarsystem. Läs mer nedan.

Beställ digitala formulär för kundkännedom

Som fastighetsmäklare behöver du ställa ett antal frågor till köpare och säljare för att uppnå kundkännedom och kunna göra en riskbedömning. Vår erfarenhet är att man ofta missar att ställa vissa frågor, eller att man inte alltid är bekväm med att ställa dessa i mötet med kund. Därför finns ett digitalt formulär (liknande det som redan finns för frågelistor) som kan skickas till alla säljare respektive köpare. Säljarna och köparna klickar och skriver själva i formuläret, signerar sedan med BankID varpå det automatiskt skickas in till Express Mäklarsystem. Vissa av frågorna är utformade så att det visas ytterligare frågor beroende på val, till exempel om en kund svarar att de är en PEP eller utländsk medborgare etc. På så vis får de flesta kunder färre och mer relevanta frågor att svara på.

Vi vill dock poängtera att när kunden väl fyllt i formuläret, så innebär inte detta att kundkännedomsarbetet därmed är klart. Detta är alltså bara ett underlag för det fortsatta arbetet och riskanalysen med mera.

Den stora fördelen är att du dokumenterar och säkerställer att du i alla affärer ställer minst ett visst antal frågor, och därmed hjälper till att kvalitetssäkra din kundkännedomsprocess. Något som förutom att avlasta den enskilda mäklaren, även kan vara en viktig del i det arbetet och rutinerna som företagen nu är skyldiga att ta fram i arbetet mot penningtvätt.

Kontakta våra säljare

Malin Westermark

Försäljning

079-14 20 440

Linda Steen

Försäljning

072-084 80 74

Joel Degerth

Försäljning

079-142 35 30

Hans Ringfjord

Försäljning

073-660 34 99

Mia Engstrand

Säljkoordinator

073-660 34 19