Kundenkät

Med tjänsten Kundenkät kan du skicka standardiserade NPS-undersökningar till dina kunder via automatiska SMS-utskick. Kunden kan svara snabbt och enkelt och du får svaren i en överskådlig rapport via e-post.

Hur bra är du som mäklare?

Ta reda på vad dina kunder tycker om din insats och förbättra ditt personliga varumärke.

Automatiska utskick

SMS till köpare och säljare skickas ut automatiskt 3 dagar efter tillträdet.

Samlad rapport

Du får en rapport från undersökningen via mejl varje månad.

Direktuppföljning

Om en kund har skrivit en kommentar så skickas det en separat rapport dagen efter för att ni snabbt ska kunna agera.

Mät hela kontoret

Ledningen ser all statistik och alla kommentarer, medan mäklaren ser sin egen statistik och egna kommentarer samt kontorets sammanställda statistik.

Kundundersökningar via SMS

Kundundersökningar via mejl har en tendens att få låg svarsfrekvens. Med SMS ökar svarsfrekvensen markant. Du får svaren sammanställda i realtid och kan snabbt agera på informationen.

NPS® och andra typer av undersökningar är viktiga för att kvalitetsäkra sin verksamhet. Det gäller såväl externa som interna undersökningar.

Mobiltelefonen har blivit den viktigaste kommunikationsenheten vi alltid bär med oss. SMS är fortfarande den överlägset snabbaste kanalen för att nå fram med information, samtidigt som den har mycket hög öppnings- och svarsfrekvens.

Med tjänsten Kundenkät kan ni skicka standardiserade NPS-undersökningar till era kunder. SMS till köpare och säljare skickas ut automatiskt 3 dagar efter tillträdet. Meddelandet personifieras för att skapa en personlig och nära kommunikation med mottagaren. Med snygga och enkla svarsfunktioner blir det lätt för mottagaren att ge sin feedback.

Du får en rapport från undersökningen via mail varje månad.  Se exempel här >>
Om en kund har skrivit en kommentar så skickas det en separat rapport dagen efter för att ni snabbt ska kunna agera. Se exempel här >>

Ledningen ser all statistik och alla kommentarer, medan mäklaren ser sin egen statistik och egna kommentarer samt kontorets sammanställda statistik.

Om NPS®

NPS® kallas för “Den ultimata frågan” och är ett standardiserat sätt att mäta kundlojalitet. Svaren delas in i kunder som är “kritiker”, “passivt nöjda” och “ambassadörer”. 

Kontakta våra säljare

Malin Westermark

Försäljning

079-14 20 440

Linda Steen

Försäljning

072-084 80 74

Joel Degerth

Försäljning

079-142 35 30

Hans Ringfjord

Försäljning

073-660 34 99

Mia Engstrand

Säljkoordinator

073-660 34 19