Kommunikation

Snabba svar. Återkoppling och information, Respons och feedback. En bra kunddialog är nyckeln till framgång.

Allt handlar om kommunikation! Utan kunddialog – inga affärer. Att enkelt kunna ta kontakt med kunden på kundens villkor är en förutsättning i en påbörjad affär. Att du själv är tillgänglig brukar uppskattas men kan påverka balansen mellan arbete och fritid. Men hjälp av systemets automatiserade funktioner för bland annat uppföljning kan du ta ledigt och ändå hålla liv i affären. Mäklarbranschen är bevakad och prestationer mäts och följs upp genom kundenkäter och säljtävlingar. Alla strävar efter goda resultat. Med Express Mäklarsystem är det lättare att nå framgång,  och att hålla det du lovar.

Systemet är dessutom helt mobilanpassat, d v s allt du kan göra i desktop kan du göra i mobilen/läsplattan. Detta underlättar kommunikationen enormt för en yrkeskår som ständigt är på språng!

  • Click-to-call
  • E-post och SMS
  • Marketing Automation (automatiska utskick)
  • Kalenderpåminnelser