Värdering

Det finns ett antal värderingstjänster på marknaden. Express Mäklarsystem har integrationer med tjänster från flera olika företag.

Värdering - partners

Följande samarbetspartners har integration med Express Mäklarsystem

Valueguard

Baserat på den information som finns om bostaden plockas ett antal referensförsäljningar ut som på ett bra sätt matchar bostaden som ska värderas. Via en lättmanövrerad filtermeny kan mäklaren själv välja ut objekt som ska vara med som referensobjekt. Alla försäljningspriser indexeras med lokala prisindex. Läs mer på www.valueguard.se

Värderingsdata

Förenklar ditt arbete med lättanvända tjänster och snabb information. Hitta bostadsrätts- och fastighetsinformation i hela Sverige genom att göra ett urval baserat på det du söker – ett område på karta, försäljningar i en bostadsrättsförening eller på en specifik adress. I Värderingsdatas tjänster får du statistik i kombination med information och dokumentation som gör ditt arbete mer effektivt. Läs mer på www.varderingsdata.se