Kundkännedom och Antipenningtvätt

Penningtvättslagen innebär kortfattat att du som fastighetsmäklare måste göra en bedömning av risken för att din verksamhet utnyttjas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att du har bra kunskap om dina kunder. Som mäklare är du skyldig att kontrollera kundens identitet (oftast säljaren) innan avtalet för uppdraget skrivs under. Våra partners nedan har effektiva tjänster som hjälper dig att följa lagen.

Kundkännedom och Antipenningtvätt - partners

Nordkyc

Nordkyc lanserades som en tjänst för att underlätta för företagare att följa de lagkrav som ställs på dem utifrån lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi utvecklar vår tjänst utifrån den enkla premissen att det ska vara enkelt, så mycket som möjligt ska utföras av systemet för att spara på er dyrbara tid. Vi är idag glada att flera kunder sagt “var det inte svårare än så här?“ Läs mer på nordkyc.se

Regtech Solutions

Regtech Solutions grundades 2018 för att hjälpa företag och organisationer att efterleva det nya komplexa regelverket och erbjuder molnbaserade SaaS-lösningar för kundkännedom (KYC) och antipenningtvätt (AML). Regtech KYC är en SaaS-lösning för kundscreening, riskanalys, anti-terrorfinansiering och anti-penningtvätt. Läs mer om tjänsten här: Regtech KYC

Verified AML

Ett modernt och enkelt flöde för ert arbete med kundkännedom, riskbedömning och bevakning av era befintliga kunder enligt Penningtvättslagen och i linje med Fastighetsmäklarinspektionen krav. Verified AML automatiserar och digitaliserar er onboardingprocess av nya kunder, stöttar med strukturerad uppföljning och kontroll av pågående affärsförbindelser, bevakar era befintliga kunder mot PEP- och sanktionslistor och samlar all nödvändig dokumentation. Läs mer om Verified AML här >>