BI - Business Intelligence

Låt systemet göra jobbet. Express arbetar datadrivet och ger dig ett beslutsunderlag i världsklass.

Idag är beslutsstöd en helt avgörande del av ett företags strävan att ligga steget före konkurrenterna. Framgångsrika företag jobbar systematiskt med att skapa insikter och fatta datadrivna beslut genom hela organisationen. 

Express Mäklarsystem har flera rapporter och analysverktyg för snabb åtkomst till din data och ytterligare rapporter och verktyg tillkommer hela tiden.

  • Benchmarking
  • Provisionsrapporter
  • CRM- och uppdragsrapporter
  • Leads och intagskällor
  • Objekthistorik
  • Heat map